ADAUGĂ ANUNȚUL / CEREREA

ADAUGĂ ANUNȚUL / CEREREA

Introduceţi cererea sau oferta dumneavoastră în acest formular şi un reprezentant al companiei noastre vă va contacta in cel mai scurt timp pentru a stabili o întâlnire.

optimizat tableta.jpg
Recomandare Clienti.jpg

Administrare imobile

Administrare imobile

CTI Property Management este divizia de administrare de imobile din cadrul Societatii CASA TRANSIMOB SRL. Gestionăm proprietăţi comerciale şi rezidenţiale, precum şi unităţi individuale in Bucuresti. Treaba noastră este să ne ocupam de chiriasii ce isi desfasoara activitatea in spatiile comerciale sau locuiesc cu chirie in apartamentele oferite spre inchiriere de proprietari, plata facturilor pentru imobilele/spatiile respective, interventii la urgenta (instalator, electrician, zugrav, lacatus, etc.) in maxim 24h de la producerea evenimentului respectiv, astfel incat proprietarul sa nu mai fie deranjat, sa nu aiba nici o grija si sa poata petrece mai mult timp cu familia, sau sa acorde timpul necesar jobului sau afacerii sale.

Detaliere servicii oferite:
- Găsirea unui chiriaş să închirieze proprietatea ( postare anunt persoana particulara/colaborare cu agenti imobiliari de la companii de top/organizare vizionari/open house );
- Promovarea proprietatii cu 90 de zile înainte expirarea termenului de inchiriere;
- Semnarea contractului de inchiriere cu aprobarea beneficiarului în ceea ce priveşte preţul şi termenii de închiriere;
- Inregistrearea contractului de închiriere la administratia finciara/ depunerea declaratiilor necesare/plata impozitelor aferente, etc ;
- Plata impozitelor pe proprietate;
- Emitere si trimitere factură lunară la chiriaş, trimitere documete catre contabila facturi/chitante; ( in cazul persoanelor juridice)
- Verificare exterior proprietate o dată pe lună;
- Iinspecţie interior proprietate o dată la fiecare 90 de zile, cu o notificare 48 ore la chirias;
- Trimitere mementouri cu 5 zile înainte de scadenta la plata utilităţilor si a chiriei pe emailul chiriaşului;
- Plăti energie electrica, gaz, apa, telefon, internet, cablu tv, intretinere lunara, cu decont la chirias;
- Trimitere pe e-mail statusului facturilor catre chiriaş şi beneficiar in fiecare luna;
- Citirea contoarelor de apă, încălzire, energie electrică o dată pe lună;
- Disponibilitate la apel pentru orice serviciu de urgenţă la proprietate;
- Pregătirea procedurii de evacuare si efectuarea procesului în cazul in care este necesar;
- Prestarea serviciilor in conformitate cu standardele si cerintele Beneficiarului la capacitate maxima si cu eficienta maxima;
-Confidentialitate, pastram secretul profesional, tratam toate informatiile si documentele de care am luat la cunostinta ca informatii confidentiale si nu le divulgam unei terte personae, aparam, ori de cate ori va fi nevoie numele si reputatia Beneficiarului;
- Actionam cu buna-credinta si cu diligenta, avem in permanenta o conduita ireprosabila.

Portofoliu:
IMOBIL DE LOCUINTE 13 APARTAMENTE - STRADA VIRGIL MADGEARU, SECTOR 1, BUCURESTI
IMOBIL DE LOCUINTE 11 APARTAMENTE - STRADA CARAGEA IOAN VODA ( ROMANA), SECTOR 1 BUCURESTI
IMOBIL DE LOCUINTE OTOPENI - 30 APARTAMENTE - OTOPENI - ILFOV
VILA COMPLEX CLASS - PIPERA - VOLUNTARI
VILA COMPLEX DOMUS - PIPERA - VOLUNTARI
VILA COMPLEX GAMA - IANCU NICOLAE - PIPERA
VILA ZONA P-TA ROMANA - STRADA CONSTANTIN DANIEL, SECTOR 1
GARSONIERA - TEI- FACULTEATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI, SECTOR 2
APARTAMENT 3 CAMERE ZONA DOROBANTI - CALEA DOROBANTILOR, SECTOR 1
APARTAMENT 2 CAMERE ZONA AVIATIEI - SECTOR 1
APARTAMENT 4 CAMERE SOSEAUA NORDULUI - SECTOR 1
APARTAMENT 4 CAMERE HERASTRAU STRADA CEASORNICULUI - BUCURESTI, SECTOR 1
APARTAMENT 3 CAMERE COMPLEX CENTRAL PARK - DINU VINTILA - BUCURESTI, SECTOR 2
APARTAMENT 3 CAMERE COMPLEX NATURA (CORP C ) - BANEASA - BUCURESTI, SECTOR 1
APARTAMENT 4 CAMERE COMPLEX CENTRAL PARK - DINU VINTILA - BUCURESTI, SECTOR 2
APARTAMENT 3 CAMERE ROMANA - CARAGEA IOAN VODA  -ROMANA - BUCURESTI, SECTOR 1
APARTAMENT 4 CAMERE SOSEAUA NORDULUI 110 - BUCURESTI, SECTOR 1
APARTAMENT 2 CAMERE GREENFIELD RESIDENCE - BANEASA
APARTAMENT 2 CAMERE PIPERA - GREENVISTA - PIPERA
APARTAMENT 2 CAMERE - VASILE LASCAR - BUCURESTI, SECTOR 2
APARTAMENT 2 CAMERE - MAGHERU
GARSONIERA GREENFIELD RESIDENCE
 - BANEASAdaca doriti sa va administram proprietatea si sa aveti mai mult timp pentru dumneavoastra va rugam sa ne contactati

_____________________________________________________________________________________________________________


CTI Property Management
manages commercial and residential properties, as well as individual units in Bucharest. Our job is to deal with tenants that works in the commercial spaces, or live in a rented apartments offered for rent by owners. We take care of paying the bills, of emergency interventions as plumber, electrician, painter, locksmith, etc. so the owner is not disturbed, has no care and he can spend more time with his family, or take care of his business, job.

Detailing services:

- Finding a tenant to rent the property (Posting private person Ad / working with brokers from leading companies / organizing visits / open house);
- Promoting and advertising the property 90 days prior to lease expiration;
- Signing the rental contract with SECOND PARTY Beneficiary approval regarding the price and rental agreement terms;
- Register the lease contract to the appropriate authorities/ filing the required documents/ related taxes;
- Payment of property taxes;
- Issuing and sending the monthly invoice to the tenant for the rent, taking the document, invoices / receipts to the accounting; (For juridical persons)
- Once a month inspection of the exterior of the property;
- Every 90 days inspection of the interior of the building, with a 48 hour notice to the tenant;
- Send reminders to the tenant by email with 5 days before the deadline for paying utilities and the rent;
- Payment of electricity, gas, water, telephone, internet, cable tv, monthly maintenance;
- Sending each month by email the current invoices status to the tenant and the beneficiary;
- Reading the water, heating and electricity meters once a month;
- On call for any emergency service to the property;
- Preparation and process of the eviction proceedings if necessary;
- Providing services in accordance with the standards and requirements of the beneficiaries at full capacity and with maximum efficiency;
- Confidentiality, we keep the professional secret, we treat all the information and documents that we are aware as confidential and we do not disclosed to any  persons, we defend every time is need the Beneficiary name and reputation;
- We act in good faith and with diligently, we constantly have an irreproachable behavior and impeccable outfit.

Please contact us for more details.
Phone: (004) 031-425-70-27
Email: ogdan@property-manager.ro sau management@casatransimob.ro

Câmpurile marcate cu " * " sunt obligatorii

Odată cu apăsarea butonului “Contacteaza" vă daţi acordul ca toate datele completate în formularul de mai sus să fie stocate în condiţii de siguranţă de către compania noastră cu scopul de a fi contactat ulterior.